Chcete se léčit, nebo se chcete uzdravit?

Měření přístrojem Supertronic

Toto měření je založeno na principu EAV (elektroakupunktura dle dr. Volla).

Význam EAV:

 • - prevence nemoci a zhoršování zdravotního stavu (primární i sekundární)
 • - zjištění „skrytých“ příčin u chronických nemocí a využití alternativních postupů ke zlepšení stavu a zpomalení či zastavení patologického procesu
 • - možnost zjištění reakce na testovanou látku

Akupunkturní bod jako energoinformační kanál:

 • - spojení CNS(mozek a mícha) s vnitřními orgány i periferií a komplexní provázanost těchto vztahů
 • - možnost zjištění funkčního stavu orgánů a jejich soustav cestou měření aku bodu
 • - možnost zjištění skrytých patologií, jejíž zevní projevy zatím nejsou přítomny (necítíte se dobře a není nijak a nikým zjištěna příčina)

Supertronic:

Je elektronické zařízení, které v akupunkturních bodech měří momentální energetický stav orgánové akupunkturní dráhy, konkrétního orgánu nebo jeho tkáně.
Dále lze Supertronicem vytestovat:

 • - vhodnost bioinformačních preparátů dle momentální potřeby
 • - léky + kombinace léků
 • - potraviny (alergie)
 • - prostory
 • - bylinky…
 • - možnost kontroly, zda léčba je správná

Proč testovat nasazení preparátů Energy Supertronicem?
Poradci firmy Energy jsou pravidelně proškolováni a seznámeni s účinky produktů, přesto se však někdy nedaří úspěšně odstranit zdravotní problémy. Je to proto, že jak teorie klasické čínské medicíny a její aplikace v praxi, tak značná individuálnost reaktivity lidského organismu vede k ne zcela úspěšným postupům a zvolení preparátů. Metodou testování Supertronicem lze zjistit konkrétní reakci bodů na testovaný preparát. To nám pak ukáže, zda aplikace přípravku bude přínosem pro akupunkturní dráhu a regeneraci orgánu. Také si při kontrolním vyšetření ověříme, zda došlo k úpravě hodnot na testovaných bodech.

Kdy je vyšetření Supertronicem nejvíce přínosné?
Největší přínos této metody je v prevenci, a také tam, kde klasická medicína neodhalí příčinu nemoci nebo nezná prostředky k jejímu vyléčení.
V praxi se jedná o genetické zátěže (nejčastěji nádorová onemocnění, choroby srdečně-cévní, kloubní atd.), kde aktivní preventivní opatření mohou zabránit nebo alespoň oddálit nástup a tíži onemocnění (viz epigenetika). Dále potom chronická onemocnění, kde účinnost klasické léčby často klesá a naopak se zvyšuje frekvence a tíže nežádoucích účinků léčiv (kortikoidy, nesteroidní antirevmatika, analgetika, hypnotika a další). Velkým přínosem je vyšetření u alergiků, jak na „klasické alergeny“, tak na potraviny (kterých rychle přibývá – hlavně ve formě intolerance), a umožňuje také testovat „snášenlivost“ klasických léků a jejich kombinaci s přípravky Energy.
Do medikamentózní léčby terapeuti a poradci pro Supertronic nesmějí zasahovat, mohou však navrhnout konzultaci s ošetřujícím lékařem.
Cílem člověka v dnešní době ekonomického dostatku by měla být nejen dlouhověkost, ale i kvalita života. Každé chronické onemocnění ji snižuje, což vede mimo jiné k závislosti na druhých.
Vyšetření Supertronicem umožňuje aplikovat individuální preventivní opatření upevňující zdraví.

Nejsme lékaři
I přes to, že námi nabízené služby mohou mít na člověka velmi blahodárný účinek, nejsme lékaři a nehodláme se jim plést do jejich práce. Nedoporučujeme tedy jakkoli zanedbávat svou léčbu.

 • • Nejsme lékaři ani léčitelé
 • • Pomocí různých technik využíváme samoléčebných schopností každého člověka
 • • Sezení nenahrazují návštěvu u lékaře
 • • Pomáháme jen těm klientům, kteří projeví zájem
 • • Nikdo nemá právo říkat jinému, co má dělat
 • • Je na Vašem uvážení, zda budete naše rady respektovat a dodržovat
V poslední době pozorujeme, že mezi jednotlivými „alternativisty“ se stupňuje konkurenční boj o klienty, který přerůstá až ve vzájemné napadání, pomlouvání a zlehčování postupů a přístupů ostatních.
Náš přístup vychází z názoru, že každý člověk je individuální a odlišný od druhých, a proto je pro každého vhodný odlišný, diferencovaný přístup. Z toho důvodu si každý může vybrat svého diagnostika, který používá pro něj nejvhodnější přístupy a postupy.


UPOZORNĚNÍ: Měsíční kámen není lékařské zařízení a jeho pracovníci nejsou lékaři. Přístroj Supertronic není zdravotní prostředek.

PROHLÁŠENÍ:
Produkty, které je možné u nás zakoupit, nejsou určeny k náhradě lékařské péče. Za důsledky jejich nesprávného použití plně zodpovídá kupující. Prodávající strana nenese jakoukoli zodpovědnost za jejich nevhodné použití.
V případě že se necítíte dobře anebo při zhoršování zdravotního stavu vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, či radu lékárníka.