Meditační Terapie pro dospělé i děti

V úvodu bych ráda napsala, že tato terapie je pro všechny lidičky (také pro ty, co nemeditují). Díky této terapii začnete poznávat svou vlastní podstatu a odstartujete tak poznání sebe sama. Budete se po malých krůčcích dostávat sami k sobě. Není na světě člověka, který by vás znal lépe, než vy sám/a. Tato terapie vám umožní dojít ke svému Zdroji a to přes veškeré vaše bloky, které jste si vy sami vytvořili, nebo vám je vytvořili vědomě či nevědomě lidé a situace kolem vás. Vše na nás působí, aniž bychom si to vědomě připouštěli. Výchova, rodiče, školství, učitelé, autority….

Když se člověk narodí, má v sobě třpytící se křišťál. Postupem času se na křištálu začnou objevovat „závoje“ právě z dění okolo nás. Pak mohou tyto „závoje“ zapříčinit nesoulad ve vašem fyzickém těle. Jsou to hlavně emoce, které jsou následkem všech našich okolních prožitků. Pak si již emoce tvoříme i my sami. Tím, jak myslíme, na co myslíme a čím je naše mysl „řízená“.

Tato terapie vám umožní „jít“ přímo k těmto „závojům“ a jeden po druhém sloupnout. Naučíte se jak zacházet se svými myšlenkami, které jsou příčinou vašich emocí. Pak se znovu můžete dostat ke svému křišťálu-vašemu Zdroji. Dojdete do jádra problémů, a to fyzických i emocionálních. Projdete uzdravovacím procesem.

Tato meditace je vhodná i pro děti. Velmi je tato meditační terapie baví a mají z ní krásně zážitky. Čím dříve se děti naučí meditovat, tím dříve dokáží ve svém životě pomáhat sobě, i všem ve svém okolí.