Výklad karet + numerologie

Ráda bych vám na úvod napsala, jak funguje výklad tarotových karet. Je to hlavně pro lidičky, kteří se rozhodují. Výklad je nějakým způsobem přitahuje, ale mají „strach“.

Tarot funguje na základě našeho podvědomí. Tak jako naše vědomá část hovoří slovy, naše podvědomí hovoří prostřednictvím obrazů (tak jak to známe např. z našich snů). Je to jako zrcadlo - tarot nahlídne do vaší duše a ukáže vám obrazy. Protože naše budoucnost je určena našimi činy již v současnosti, je tarot schopen vám nastínit vaši budoucnost, která nastane, pokud bude zachován současný stav věcí. Tím pádem máte sami možnost na základě nastínění vaši budoucnosti, tuto budoucnost změnit svými rozhodnutími.

Tarot vám nabízí radu a volbu, a je jen na vás, jestli se jeho radou budete řídit či nikoliv. Podle toho, jak se rozhodnete, bude se také ubírat váš další život. Navíc vám objasní nejhlubší pohnutky vaší duše.

Mými Tarotovými sadami jsou Zlatý tarot a Tarot Magie druidů, které si můžete prohlédnout na fotografiích.

Před výkladem vám vždy zpracuji základní numerologii. Dozvíte se své životní číslo, osobní rok a devítiletou vibraci, která vám ukazuje, jaké právě plníte karmické zadání. Vše vám popíši a vysvětlím.

Moc se na vás těším Vaše duchovní kartářka Petra :)